Šta znači DOGRAĐIVANJE?

» dograđivanje • imenica Dogradnja.