Šta znači DOGMATSKI?

» dogmatski • pridev Zasnovan na pretpostavkama.