Šta znači DOGMATIKA?

» dogmatika • ženski rod Celina ili sistem učenja jedne filozofske ili religiozne škole; naročito: sistematsko naučno izlaganje hrišćanskih učenja o bogu ili veri, isključujući učenja o dužnostima i moralu (deo sistematske teologije).