Šta znači DOGMA?

» dogma • ženski rod Pravilo, pouka; u klasičnoj književnosti Grka: filozofsko pravilo; u Novom zavetu: carska naredba, zakonska odredba, zaključak crkvenog sabora (koncila); hrišćanske dogme, formulisana hrišćanska načela koja sadrže saznanja o bogu, svetu i o božanskih odredbama koje su u vezi sa spasenjem čoveka. (grč.)