Šta znači DODEKAEDAR?

» dodekaedar • muški rod (matematika) Telo ograničeno sa dvanaest pravilnih petouglova (pentagonalni dodekaedar).