Šta znači DOCILAN?

» docilan • pridev Poučljiv, koji lako uči i shvata; poslušan.