Šta znači DOCENTURA?

» docentura • ženski rod Naučni stepen docenta;
Naučna disciplina koju predaje docent (lat.)