Šta znači DNS?

» DNS • skraćenica (računari) DNS = Domain name system. To je sistem imenovanja i organizovanja čvorova na Internetu.
DNS = Domain name server. To je računar koji pretvara simbolična imena i adrese sa Interneta (npr. alfa.auxx.com) u odgovarajuće brojeve, nerazumljive korisniku (npr. 132.196.55.i obratno.
Ova skraćenica se odnosi na dva pojma: