Šta znači DNJATOMAN?

» dnjatoman • grč, diatomos podeljen min. koji se može samo u jednom pravcu lako deliti; fiziolj. jednoćeličan.