Šta znači DNFONIJ(UM)?

» dnfonij(um) • grč. di, phone glas muz kompozicija sa dva glasa.