Šta znači ĐIRIRATI?

» đirirati • glagol Žirirati.