Šta znači ĐIRANT?

» đirant • muški rod (finansije) Onaj koji za sebe trasiranu menicu prenosi na drugo neko lice.