Šta znači ĐIDIJA?

» đidija • ženski rod Junak, jakota, delija;
Obešenjak, siledžija, nasilnik (tur.)