Šta znači ĐAUR?

» đaur • muški rod Nevernik, krivovernik, jeretik; pogrdno ime kojim Turci nazivaju hrišćane (tur.)