Šta znači DJASTAZA?

» djastaza • ženski rod (hemija) Enzim (encim) ili ferment nađen u životinjama i biljkama koji dejstvuje na ugljene hidrate i čini da se skrob pretvara u šećer, te znatno doprinosi metabolizmu.