Šta znači ĐALORINO?

» đalorino • muški rod Napuljsko žutilo, lepa i veoma žuta zemlja oko Napulja, no većinom veštački spravljena (upotrebljava se za slikanje uljanim i masnim bojama).