Šta znači ĐAKONISA?

» đakonisa • ženski rod Služiteljica crkve; u najstarijoj hrišćanskoj crkvi, sve do VI veka: starija žena koja se starala o sirotinji, negovala bolesnike i vodila nadzor nad ženskim članovima crkvene opštine; danas, u evangelističkoj crkvi: bolničarka, naročito obrazovana za taj poziv; u manastirima: sestra koja služi oko oltara.