Šta znači ĐAKON?

» đakon • muški rod Upravnik opštinskih dobara i staralac sirotinje i bolesnika u najranije hrišćansko doba; docnije: crkveni sluga i pomoćnik pri bogosluženju; najniži, početni sveštenički čin u pravoslavnoj crkvi (ne može samo obavljati bogosluženje, već samo pomaže svešteniku), pomoćni sveštenik. (grč.)