Šta znači ĐAKOIIK?

» đakoiik • grč. diakonikos u pravoslavnoj crkvi: sasudohranilnica, udubljenje u zidu ili zasebna soba na desnoj strani svetog prestola, u oltaru, gde se čuvaju sveti sasudi.