Šta znači DIY?

» DIY • eng.skr. Skraćenica za Do It Yourself (uradi sam)