Šta znači DIVINA?

» divina • nar. termin koji stocari u planinama upotrebljavaju za vuka iz sujeverja