Šta znači DISTRIBUCIJA?

» distribucija • ženski rod Podela, rezdeoba, raspored; lit. kad se jedna opšta slika ili jedan pojam ne predstavlja jednom reči, nego se razlaže na svoje sastojke, npr. "Te on tursku silu razgleduje, pregleduje kakvi su čadori, pregleduje konje i junake".