Šta znači DISEMINACIJA?

» diseminacija • ženski rod Sejanje, rasejavanje semena živih bića po vazduhu; fig. rasprostiranje (ili raznošenje, širenje) nekog glasa, vesti. (lat.)