Šta znači DINAMOMETAR?

» dinamometar • muški rod Sprava za merenje sile, teže. (grč.)
Merač električne energije sile. Merač uvećanja teleskopa.
Naprava (obično sa oprugom) za merenje sila, silomer.