Šta znači DIJAGNOZA?

» dijagnoza • ženski rod (medicina) Raspoznavanje i utvrđivanje kod bolesnika izvesne bolesti po njenim bitnim oznakama i pojavama. (grč.)