Šta znači DIDEKAEDARSKI?

» didekaedarski • pridev Koji ima dvaput po deset (2površina.