Šta znači DIDEKAEDAR?

» didekaedar • muški rod (matematika) Poliedar koji ima dvaput po deset, tj. dvadeset površina.