Šta znači DEZORGANIZACIJA?

» dezorganizacija • ženski rod Poremećaj ili uništavanje žive, organske veze među sastavnim delovima, npr. u čovečjem telu, rastrojavanje; rasulo, rastrojstvo, nered; potpun preobražaj i poremećaj čulnih organa kod nekog čoveka usled tzv. magnetiziranja. (fr.)