Šta znači DETERIORACIJA?

» Deterioracija pogoršavanje, upropaštavanje, kvarenje