Šta znači DEPREDACIJA?

» Depredacija napad na posed, pljačkanje poseda