Šta znači DEPO?

» depo • muški rod Stovarište, magacin za robu, skladište, spremište; ostava; sklonište; voj. vojska koja služi za dopunu; mesto gde se čuvaju topovi i ostali ratni materijal; an depo, na čuvanje.