Šta znači DEMIRLI-PENDŽER?

» demirli-pendžer • tur. prozor sa metalnim šipkama. Demir na turskom znači metal.