Šta znači DEBATA?

» debata • ženski rod Raspravljanje, prepirka, rasprava. (fr.)