Šta znači DAHILUK?

» dahiluk • muški rod Oblast kojom je vladao dahija;
prenosno: Surovost, nasilje. (tur.)