Šta znači DAHIJA?

» dahija • muški rod Turski velikaš, janičarski starešina, silnik; neposlušan prema turskim vlastima, a tiranin prema porobljenom narodu u Srbiji. (tur.)