Šta znači DADAISTA?

» dadaista • muški rod Dadaist (fr.)

» Dadaista čovek koji je najstrože antiburžujski nastrojen,umetnik koji svoju umetnost pretvara u provokaciju.Nastao od reči dadaizam(jedan od prvih globalnih umetničkih pokreta).