Šta znači DABLIN?

» Dablin • muški rod (geologija) Glavni grad Republike Irske.
Grofovija u Republici Irskoj.