Šta znači DABARBARIZIRATI?

» dabarbarizirati • glagol Uljuditi, lišiti grubosti i surovosti.