Šta znači DABAR?

» dabar • muški rod (životinja) Vrsta glodara.