Šta znači ĆUTUK?

» ćutuk • muški rod (tur.) Panj, batina; po Vuku: gomila, buljuk, četa.