Šta znači ČUNJ?

» čunj • muški rod (sport) Kegla u kuglanju.