Šta znači ČULO?

» čulo • imenica Pomoćnik borca sa bikovima, koji bika razdražuje.