Šta znači CRACKER?

» cracker • muški rod (računari) Osoba koja pristupa mreži ili računarskom sistemu sa lošim namjerama, najčešće da neovlašteno preuzme, ošteti ili promijeni podatke.