Šta znači ČORBADŽIJA?

» Čorbadžija • ist. Janjičarski vojni čin u Otomanskom carstvu