Šta znači CIVIL?

» civil • muški rod Građanstvo, građanski stalež (za razliku od vojničkog, militera);
Građanska nošnja.