Šta znači ČIN?

» čin • muški rod Rang u hijerahiji.
Delo, akt.

» Pogledajte i cin «