Šta znači CILINDAR?

» cilindar • muški rod Valjak, oblica;
Visok paradni muški šešir od crne svile u obliku valjka;
Duga i okrugla staklena cev,s taklo (na lampama);
Valjkast zapinjač (u časovniku);
Stublina (kod parne mašine).

» cilindar • muški rod (računari) Jedna ili više staza sa podacima upisanim na disk. Na primer, druga staza na gornjoj i donjoj površini čvrstog diska čini drugi cilindar na tom disku. Ako se čvrsti disk sastoji od više ploča, onda drugi cilindar obuhvata sve staze broj 2 na obema stranama svih diskova.