Šta znači CIKLUS?

» ciklus • muški rod Krug, kolo, zaokružena celina;
Niz spisa, predavanja, pesama i sl. koje su u vezi i koje čine zaokruženu celinu (npr. ciklus pesama o Kraljeviću Marku);
Period, izvestan niz godina posle koga se neke pojave ponavljaju istim redom.