Šta znači ČETIRI?

» četiri • pridev Jednocifren broj.