Šta znači CEPIN?

» Cepin • alat Planinarska alatka; na jednom kraju ima rog (šiljak) a na drugom lopaticu, služi da se napravi rupa u ledu prilikom penjanja